Het lang verwachte resultaat

Men had er lang over nagedacht, maar toen het was gerealiseerd, kon men het geluk niet op, en was het jaren te laat gebouwd.